Mediation

Wat is mediation?

Mediation is de beste manier om een conflict op te lossen. Met behulp van een onpartijdige gespreksbemiddelaar – de mediator – gaan partijen in gesprek. De mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de onderhandelingen en het proces. Partijen worden hierdoor gestimuleerd om samen tot een oplossing te komen.

De wil om er samen uit te komen is noodzakelijk om aan mediation te beginnen. De gesprekken vinden plaats op basis van vertrouwelijkheid.

Waarom mediation?

 • Een geslaagd mediationtraject leidt tot een ‘win-win’-situatie, omdat partijen gezamenlijk tot een oplossing komen die door beiden wordt gedragen;
 • Eventuele onderliggende oorzaken/pijnpunten komen eveneens aan bod;
 • De doorlooptijd van een mediationtraject is beduidend korter dan de doorlooptijd van een gerechtelijke procedure;
 • De kosten van een mediationtraject zijn beduidend lager dan de kosten die een gerechtelijke procedure met zich meebrengen.

Hoe krijg ik de ander aan tafel?

Ik adviseer in principe om in eerste instantie de ander per e-mail te benaderen met de wens om met behulp van een derde in gesprek te gaan. Dat geeft de ander(en) de gelegenheid informatie tot zich te nemen en erover na te denken. Bel bijvoorbeeld een of twee dagen later om te horen of de ander het voorstel ziet zitten.

Daarnaast is het uiteraard mogelijk dat ik de andere partij benader.

Wanneer kan mediation ingezet worden?

Over het algemeen geldt: hoe eerder je bij een conflict, weerstand en irritatie een mediator inschakelt, hoe groter de kans is dat jullie er samen uit kunnen komen.

Een instelling kan met mij in contact treden in onder meer de volgende situaties:

 • Als er een kwestie leeft tussen overheid en inwoner(s) of organisatie(s);
 • Als er een kwestie is tussen instellingen onderling;
 • Bij een conflict tussen twee of meer collega’s;
 • Bij een conflict tussen een leidinggevende en een medewerker;
 • Bij conflicten tussen meerdere partijen;
 • Voor beleidsbemiddeling;
 • Als je mediation wilt implementeren in je organisatie.

Een particulier kan met mij in contact treden in onder meer de volgende situaties:

 • Als er een conflict is tussen jou en je buren;
 • Als er een conflict speelt op de school van je kind;
 • Als je er met de gemeente of een ander bestuursorgaan niet uitkomt;
 • Als je als werknemer het gevoel hebt niet serieus genomen te worden, bijvoorbeeld bij ziekte of beoordeling;
 • Als je steeds botst met één of meerdere andere collega’s;
 • Bij een conflict tussen een leidinggevende en een medewerker.

Een ondernemer kan met mij in contact treden in onder meer de volgende situaties:

 • Als je er met de gemeente of een ander bestuursorgaan niet uitkomt;
 • Als je een conflict hebt met een zakenrelatie;
 • Bij een conflict tussen een leidinggevende en een medewerker;
 • Als je mediation wilt implementeren in je organisatie.

Voor vragen, neem kosteloos en vrijblijvend contact met mij op!

Logo mediation federatie Logo Vereniging Mediators Overheid Logo mediation keurmerk
;