Disclaimer

Aansprakelijkheid en inhoud

Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze website is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit De Overheidsbemiddelaar iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze website beschikbaar is. De Overheidsbemiddelaar aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites, die niet door De Overheidsbemiddelaar worden onderhouden en waarnaar met koppelingen op deze website wordt verwezen.

Autheursrechten

Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Overheidsbemiddelaar. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken documentatie, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.
Logo mediation federatie Logo Vereniging Mediators Overheid Logo mediation keurmerk
;